Логотип

Федьків Світлана Володимирівна

Лікар-рентгенолог вищої категорії, д.мед.н., професор кафедри променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідуюча відділення ядерної медицини та променевої діагностики ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска» НАМН України, (Київ) . 

В 2004 році - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та в 2010 році - доктора медичних наук по темі: «Променева діагностика коронарного атеросклерозу та ускладнень ішемічної хвороби серця з використанням методу мультиспіральної комп’ютерної томографії» за спеціальністю „Променева діагностика та променева терапія”.

З 2004 року впроваджувала та вдосконалювала нові КТ-методики кардіологічних й ангіографіних досліджень в Україні, а саме МДКТ-дослідженя серця, коронарних судин, магістральних судин та інших судинних басейнів; також в подальшому розвивала напрямок кардіо-МРТ діагностики.
2004-2017 роки - ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска» НАМН України, завідуюча відділення ядерної медицини та променевої діагностики.

2014-2017 роки викладає на кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри.

Пріоритетний напрямок роботи - кардіоваскулярна радіологія: застосування та удосконалення МДКТ і МРТ методів та інших сучасних серцево-судинних досліджень для вирішення широкого спектру планових та ургентних клініко-діагностичних завдань.

2002-2017 роки опублікувала більше ніж 100 - друкованих робіт; з них: статті, тезисні роботи, деклараційні патенти на винахід, інформаційні листи, методичні рекомендації та інформаційно-методичний посібник.

Член Асоціації радіологів України (АРУ), European Society of Radiology (ESR), European Society of Cardiac Radiology (ESCR) , European Atherosclerosis Society (EAS).