Логотип

Дикан Ірина Миколаївна

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор.

Освіта, кваліфікація:

2012 р. – член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 28.12.2012 р. за спеціальністю «Променева діагностика».

2006 р. – професор за спеціальністю «Променева діагностика та променева терапія».

1995 р. – докторська дисертація «Комплексна променева діагностика, стадіювання і оцінка ефективності лікування колоректального раку»: спеціальності – «Променева діагностика та променева терапія», «Онкологія».

1985 р. – кандидатська дисертація «Комплексная радионуклидная оценка структурно-функциональных изменений оперированных почек»: спеціальності — «Променева діагностика та променева терапія», «Урологія».

1981 р. – педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

1981-1983 рр. – клінічна ординатура кафедри радіології Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

Експертиза, атестація:

1993-2004рр. – головний позаштатний рентгенолог МОЗ України.

2000-2012рр. – член експертної ради Вищої атестаційної комісії України.

2012 р. – член експертної ради Департаменту атестації кадрів МОН України.

2008 р. – член спеціалізованої ради за спеціальністю «променева діагностика та променева терапія» НМАПО ім. П.Л. Шупика.

2010 р. – головний редактор фахового журналу «Лучевая диагностика, лучевая терапия».

2010 р. – член Вченої ради ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України».

2012 р. – віце-президент Асоціації радіологів України.

2017 р. – Президент Асоціації клінічної та академічної радіології

Приналежність до асоціацій:

Європейська асоціації радіологів (ESR)

Асоціації радіологів Північної Америки (RSNA)

Асоціація радіологів України (АРУ)

Асоціація клінічної та академічної радіології

Керівництво та консультація дисертантів:

Підготувала більше 9 докторів і 13 кандидатів медичних наук.

Публікації:

Більше 220 наукових праць, з яких: 130 статей, зокрема 3 монографії, 1 підручник, отримано 10 патентів на винахід.

Нагороди, премії:

2017р. – Орден княгині Ольги ІІІ ст.

2013 р. – Державна премія України в галузі «Науки і техніки» «Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку».

2012 р. – грамота національного проекту «Флагмани сучасної медицини» за вагомий внесок у розвиток іміджу охорони здоров’я України.

2008 р. – грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом.