Логотип

Комп'ютерна томографія - метод неруйнівного пошарового дослідження внутрішньої структури об'єкта, був запропонований в 1972 році Годфрі Хаунсфілда і Алланом Кормаком, відзначеними за цю розробку Нобелівської премії. Метод заснований на вимірюванні і складній комп'ютерній обробці різниці ослаблення рентгенівського випромінювання різними за щільністю тканинами.


Комп'ютерна томографія (КТ) - в широкому сенсі, синонім терміна томографія (так як всі сучасні томографічні методи реалізуються за допомогою комп'ютерної техніки); у вузькому сенсі (в якому вживається значно частіше), синонім терміну рентгенівська комп'ютерна томографія, так як саме цей метод поклав початок сучасної томографії.